Mentalbeskrivning/ MH på en av hundarna ur G-kullen


Moment: Kontakt - Lek

Moment: Överraskning


Moment: Skott under aktivitet


Momenten är slut och förare och hund för en muntlig genomgång av beskrivningen