till
Big Heart´s Nephew Of Hotline ”Mulle”
som den 15 augusti 2015
gjorde sin Mentaltest och exteriörbeskrivning
på Jönköpings BK och är nu KORAD med finfina 537 poäng.
Matte Anna och Mulle, snyggt jobbat!