C Kullen 

gallery/cabernet
gallery/marikarlos right  to the top

Valpar födda 2000-11-29

e. INT UCH, KORAD, NORD UCH Tyegarth Cabernet

u. KORAD, LPI, SE UCH, SE V-00 Marikarlos Right To The Top

gallery/valpar 011216 del2
gallery/valpar 011216 del3
gallery/hugo
gallery/valp8
gallery/valp5
gallery/valp2
gallery/ollie
gallery/ronja valp
gallery/lexie  isa
gallery/malte
gallery/malte2,021026
gallery/ronja031018
gallery/ollie021026
gallery/hugo 031018